|  Logg inn

Visma integrasjon

Minimer
HiP Klassesystem har integrasjon med flere kjente økonomisystemer fra Visma.
Hovedsakelig handler det om overføring av fakturajournal, kunder og kasseoppgjør fra
HiP til de forskjellige systemene. Integrasjonene kan deles inn i 2 hovedgrupper,
Fil-integrasjon og Direkteintegrasjon.

Ved bruk av Fil-integrasjon, eksporteres dataene til en tekstfil ut i fra et
forhåndsdefinert filformat definert for hvert enkelte økonomisystem. Filen må
deretter leses inn i økonomisystemet. Avhengig av hvert enket økonomisystem,
posteres det som kladd eller bokføres direkte etter innlesingen.

Ved bruk av direkteintegrasjon valideres dataene i sanntid("online") mot
økonomisystemet før overføring. Dette sikrer en mer vellykket postering enn
om man benytter Fil-integrasjon. Som oftest posteres det her som kladd i
økonomisystemet og regnskapsfører har muligheten til og kvalitetsikre
bilagene før bokføring.

HiP integrerer med følgende økonomisystemer fra Visma

  • Visma Business (Fil-integrasjon)
  • Visma Mamut (Direkteintegrasjon)
  • Visma Avendo (Direkteintegrasjon)

 

Se nærmere på våre
HIP Kassesystemer:
Les mer>>